หน้าเเรก / การบริการ

การบริการ

งานระบบประปาและสุขาภิบาล
(Sanitary & Plumbing System)

บริษัทฯ รับเหมาติดตั้งงานระบบประปาและสุขาภิบาล โดยบริษัทฯ จะจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของระบบการทำงานทุกขั้นตอน และบริษัทฯ ยังให้บริการด้านการออกแบบและให้คำปรึกษางานระบบประปาและสุขาภิบาล โดยการบริการของบริษัทฯ จะครอบคลุมงาน ดังนี้
1. ระบบน้ำดี และระบบน้ำร้อน (Cold & Hot Water System)
2. ระบบระบายน้ำฝน (Rain Leader System)
3. ระบบระบายน้ำทิ้ง (Sewerage System)
4. ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment System)
5. ระบบระบายน้ำรอบอาคาร (Site Drainage System)
6. ระบบสระว่ายน้ำ (Swimming Pool System)
7. ระบบห้องปั๊มน้ำ (Pump Room)
8. ระบบแก๊ส (Gas System)
9. งานทดสอบระบบ และทำความสะอาด (Test Commissioning & Cleaning)