หน้าเเรก / เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทวิศวกร 194 เอ็มแอนด์อี จำกัด เป็นบริษัทซึ่งดำเนินงานติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยจดทะเบียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ ได้รับงานติดตั้งระบบหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยงานอาคารสูง อาคารสำนักงาน อาคารโรงงานต่างๆ ตลอดจนบ้านพักอาศัย

บริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์การติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยเริ่มต้นจากการทำงานเป็นผู้รับเหมาย่อยให้แก่โครงการต่าง ๆ มานานกว่า 10 ปี โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ แต่อยู่ภายใต้ความปลอดภัย และมุ่งสู่การเป็นบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้าง (Engineering & Construction Company) เพื่อมอบผลงานให้แก่ลูกค้าด้วยคุณภาพมาตรฐานที่ดีด้วยเทคนิคการบริหารงานของทางบริษัทฯ คือเน้นงานคุณภาพตรงต่อเวลาราคาสมเหตุสมผลและบริการครอบคลุมทุกส่วนงาน

บริษัทฯ ดำเนินงานโดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า และให้เกิดคุณภาพครอบคลุมในทุก ๆ ด้านโดยจัดหาสินค้าที่คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน ทันต่อทุกความต้องการของตลาด และตรงตามความคาดหวังของลูกค้าด้วยภารกิจที่มั่นคงในการดำเนินงาน เรามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตขององค์กรด้วยความรับผิดชอบสูงสุดที่มอบให้แก่ลูกค้าและพนักงานซึ่งล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ ยึดถือ และปฏิบัติตลอดมา