หน้าเเรก / การบริการ

การบริการ

งานระบบป้องกันอัคคีภัย
(Fire Protection System)

บริษัทฯ รับเหมาติดตั้งงานระบบป้องกันอัคคีภัย โดยบริษัทฯ จะจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของระบบการทำงานทุกขั้นตอน และบริษัทฯ ยังให้บริการด้านการออกแบบและให้คำปรึกษางานระบบป้องกันอัคคีภัย โดยการบริการของบริษัทฯ จะครอบคลุมงาน ดังนี้
1. งานติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System)
2. งานห้องปั๊ม (Fire Pump Room)
3. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
4. งานทดสอบระบบ และทำความสะอาด (Test Commissioning & Cleaning)