หน้าเเรก / การบริการ

การบริการ

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
(Electrical & Communication System)

บริษัทฯ รับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยบริษัทฯ จะจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของระบบการทำงานทุกขั้นตอน และบริษัทฯ ยังให้บริการด้านการออกแบบและให้คำปรึกษางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร โดยการบริการของบริษัทฯ จะครอบคลุมงาน ดังนี้
1. ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง และระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ (High & Low Voltage System)
2. ระบบแสงสว่าง (Lighting System)
3. ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)
4. ระบบโทรทัศน์ (MATV System)
5. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
6. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)
7. ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (Lightning Protection System)
8. งานทดสอบระบบ และทำความสะอาด (Test Commissioning & Cleaning)