ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ENGINEER194.COM

  • บริษัทวิศวกร 194 เอ็มแอนด์อี จำกัด เป็นบริษัทซึ่งดำเนินงาน ติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ประกอบธุรกิจให้บริการ ด้านการออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยจดทะเบียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555